ΒΟΥΡΤΣΑ
№150 ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΡΥΓΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ - λευκό 2.40 €
μήκος 410 mm, βάρους 55 γ


№151 ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΡΥΓΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 1.80 €
μήκος 420 mm, βάρους 52 γ


№154 ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΡΥΓΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ
με δύο γραμμές
3.40 €
μήκος 400 mm, βάρους 90 γ


№156 ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΡΥΓΟΥ ποστις 2.30 €
μήκος 350 mm, βάρους 75 γ


<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ < ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΔΗ >