НОЖ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ

Служи за изрязване (разпечатване) на капачките на запечатаните килийки с мед.
№421 Нож за разпечатване на пити модел 1   9.00 лв.
Д/Ш 395/35 мм, ℮145 г

№422 Нож за разпечатване на пити модел 2   N/A
Д/Ш 340/30 мм, ℮80 г

№423 Нож за разпечатване - назъбен, модел 1   14.00 лв.
Д/Ш 390/33 мм, ℮140 г

№424 Нож за разпечатване - назъбен, модел 2   9.00 лв.
Д/Ш 395/35 мм, ℮145 г