ВАДЕНЕ НА ПЕРГА И ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ

Уреда за вадене на перга се вкарва се в пчелната килийка, пергата остава вътре и после с буталото се избутва навън.
№580 Уред за ръчно вадене на пчелен прашец (перга)   8.00 лв.
INOX, дължина 80 мм, ℮22 г

№581 Уред за ръчно вадене на пчелен прашец (перга)   10.00 лв.
INOX, дължина 100 мм, ℮15 г

№582 Шпатулка за вадене на пчелно млечице - пластм.   3.00 лв.
Д/Ш 146/10 мм, ℮3 г

№583 Шпатулка за вадене на пчелно млечице - дървена   1.50 лв.
Д/Ш 152/12 мм, ℮2 г