ΞΕΣΤΡΑ
№160 Ξέστρο 1.50 €
μήκος 190 mm, πλάτος 20 mm, βάρους 90 γ


№161.1 Ξέστρο 2.30 €
 


№161.2 Ξέστρο 2.30 €
μήκος 195 mm, πλάτος 26 mm, βάρους 94 γ


№162 Ξέστρο εκτός
αποθέματος
μήκος 220 mm, πλάτος 35 mm, βάρους 125 γ


№163 Ξέστρο J 2.30 €
μήκος 200 mm, πλάτος 30 mm, βάρους 120 γ


№165 Ξέστρο J, μεγάλος 4.50 €
μήκος 255 mm, πλάτος 40 mm, βάρους 150 γ


№166 Ξέστρο ευρύς 2.90 €
μήκος 200 mm, πλάτος 45 mm, βάρους 115 γ


№167 Ξέστρο Г 3.40 €
μήκος 245 mm, πλάτος 40 mm, βάρους 160 γ


№168 Ξέστρο Г - κόκκινος 4.00 €
μήκος 235 mm, πλάτος 40 mm, βάρους 130 γ


№170 Ξέστρο Г & J 4.00 €
μήκος 255 mm, πλάτος 35 mm, βάρους 165 γ


№171 Ξέστρο 6.80 €
μήκος 245 mm, πλάτος 55 mm, βάρους 143 γ


№173 Ξέστρο Г - INOX 9.00 €
μήκος 210 mm, πλάτος 35 mm, βάρους 165 γ


<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ < ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΔΗ >