ХАНЕМАНОВИ РЕШЕТКИ И ИЗОЛАТОРИ

Ханемановата разделителна решетка служи за ограничаване яйцеснасянето на майката в долните корпуси по време на медосбора.

№320 Ханеманова решетка - метална за 12 рамков кошер   7.00 лв.
480/460 мм, отвори 4 мм, ℮980 г

№321 Ханеманова решетка - метална за 10 рамков кошер   7.00 лв.
480/400 мм, отвори 4 мм, ℮800 г

№327 Ханеманова решетка - вертикална, метална   9.00 лв.
445/330 мм, отвори 4 мм, ℮580 г

№322 Ханеманова решетка NICOT - пластмасова, за 12 рамков кошер   7.00 лв.
500/500/2,5 мм, отвори 4,4 мм, ℮267 г

№324 Ханеманова решетка - пластмасова, за 10 рамков кошер   N/A
490/420/2,5 мм, отвори 4,4 мм, ℮240 г

№325 Ханеманова решетка - пластмасова, за 10 рамков кошер   4.50 лв.
500/415/3 мм, отвори 4,4 мм, ℮255 г

№330 Изолатор за 1 рамка ДБ   30.00 лв.
470/40/310 мм, ℮1.4 кг

№334 Изолатор за 1 рамка ЛР   30.00 лв.
470/40/240 мм, ℮1.3 кг

№329 Стъргалка за почистване на решетки   10.00 лв.
210/67/62 мм, ℮90 г