ВИЛИЦИ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ

Вилиците служат за ръчно разпечатване на пчелните пити преди центрофугирането им.

№400 Вилица за разпечатване   3.00 лв.
Д/Ш 190/60 мм, ℮40 г

№402 Вилица - мeтална   5.00 лв.
Д/Ш 195/60 мм, ℮100 г

№404 Вилица с неръждаеми игли   8.00 лв.
Д/Ш 205/70 мм, тегло 80 г

№405 Вилица с неръжд. игли - широка   N/A
Д/Ш 180/90 мм, ℮82 г

№406 Вилица с профилирани неръжд. игли   7.00 лв.
Д/Ш 210/70 мм, ℮46 г

№407 Вилица с неръждаеми зъби   6.00 лв.
Д/Ш 200/70 мм, ℮75 г