ПРОРОЙ

Пчелна примамка за хващане на излитащи рояци

цена: 8.00 лв.
Примамката е течна феромонова смес, разработена за два варианта:
- За насочване и хващане на излитащи роеве:
Достатъчно е да се пулверизират питите и входа на роевото сандъче, за да се хване излитащият рой. Когато рояка се отвежда на по голямо разстояние, чрез няколко впръсквания в атмосферата се трасира пътят до мястото на хващането му. Преди употреба опаковката се разклаща!

- За привличане на естествени роеве в кошери-капани:
Зареждат се със стари пити и рамка, на която е монтирано шише с фитил (фитилът предварително да се намокри с вода). Чрез изпарителя (фитила) ароматните съединения се освобождават в атмосферата и привличат роевите пчели. Предната страна на капана може еднократно да се натърка с прополис. Отстоянието на капаните от последните редове на пчелина е 10-20 метра.
Разположени са в четирите посоки на височина 1.60-1.80 м за по-добро разпределение на феромоните в рамките на пчелина. Добре се приемат капаните събиращи 6 рамки Дадан-Блат или 8-10 рамки Лангстрот-Рут. Вечерта на мястото на роевия кошер се поставя нов, в който се зарежда една рамка с открито пило, една с мед и прашец и се допълва с изградени и неизградени пити до 8 броя общо. В този кошер се заселва уловеният рой. Поставя се ханеманова решетка и магазинните кошери от роевия кошер без пчелите. Старият кошер се отмества в страни, с цел летящите му пчели да подсилят рояка.

Вижте клипове за използването на ПроРой :

Ловене на излитащ рой        Рой към ПроРой        Ловене на рояци с Про Рой