КАПАН ЗА ОСИ

Борба с осите на пчелина
№990 Капан за оси - 2.00 лв.
вис. 90 мм, ø130 мм, ℮62 г

Начин на употреба :
Отворете горния капак и налейте каквото имате подръка - бира, вода с мед, вкиснат сироп и др. ферментиращи течности. Затворете капана (може да го залепите с тиксо) и го закачете да виси.

№992 Капан за оси - 2.50 лв.
вис. 65 мм, ø95 мм, ℮53 г

Начин на употреба :
Поставете го вместо капачка на бутилка и налейте каквото имате подръка - бира, вода с мед, вкиснат сироп и др. ферментиращи течности. Закачете го да виси.

№993 Капан за оси - 2.00 лв.
вис. 65 мм, ø87 мм, ℮42 г

Начин на употреба :
Първо сложете диска на щипките, после бутилката и дръпнете диска надолу да щракне.