Παγίδα για σφήκες

Κατά σφήκες στο μελισσοκομείο


Παγίδα για σφήκες - 1.40 €
Υ 90 mm, ø130 mm, ℮62 γ