ΠΑΓΙΔΑ για ΣΦΗΚΕΣ

Κατά σφήκες στο μελισσοκομείο

№990 Παγίδα για σφήκες - 1.10 €
Υ 90 mm, ø130 mm, ℮62 γ


№992 Παγίδα για σφήκες - 1.40 €
Υ 65 mm, ø95 mm, ℮53 γ


№993 Παγίδα για σφήκες - 1.10 €
Υ 65 mm, ø87 mm, ℮42 γ